Pastato energinio naudingumo sertifikavimas visame Lietuvos krašte – 862290042

Dirbame visoje Lietuvoje. Dažniausia, senų pastatų energinio naudingumo sertifikato kaina nuo 100 iki 150 Eur. Energinio naudingumo sertifikatas išduodamas per 1-3 darbo dienas. Siunčiame el. paštu ir paprastu paštu. 

Pastatų Sertifikavimas Varėnos mieste

Energinio naudingumo sertifikatas / kaina

Seno pastato energinio naudingumo sertifikatas – kaina 100-150 Eur. Kitų pastatų sertifikato kaina nustatoma pagal pateiktus pastato dokumentus, registro centro išrašą, pastato planą, nuotrauką iš kiemo pusės.  Turėdami pastato dokumentus, galėsime paskaičiuoti geriausią sertifikavimo kainą rinkoje.  Išrašome pažymas, apie energetinio sertifikato neprivalomumą, pvzd., kai nėra pastate veikiančios šildymo sistemos. Tokiu atveju išrašome pažymą, ji tinkama notarinio sandorio metu (pirkimo-pardavimo sandorio metu).

Tokio pastato energinio naudingumo sertifikato kaina 100 Eur. Darbų trukmė 1-3 dienos. Sertifikato galiojimo laikas 10 metų.

Gaukite geriausią sertifikavimo kaina

Nufotografuokite ir atsiųskite:
1. Registro centro išrašo pirmą lapą (reikia, kad matytume pastato unikalų nr., adresą ir kt.).
2. Pastato planus ir sklypo planą.
3.Pastato nuotrauką.
4. Parašykite kokia šildymo sistema, ar šildomas rūsys ir kiti aukštai. Peržiūrėję informaciją paskaičiuosime sertifikavimo kainą ir su Jumis susisieksime.  Pastato energinio naudingumo sertifikatas

  Ar žinote kokia minimali energinio naudingumo klasė privaloma jūsų pastatui? Seniems pastatams iki 2005 metų nėra privaloma turėti C ar aukštesnę klasę. Nuo 2006 metų statytiems pastatams jau reikia turėti C ir aukštesnes klases. Susisiekime su mumis ir mes aptarsime Jūsų pastato sertifikavimo eiga, pakonsultuosime kokia klasė reikalinga Jūsų būstui.

  APVA namų modernizavimas / Sertifikatas ir pažyma

  Išduodame energinio naudingumo sertifikatą APVA namų modernizavimo projektui, paskaičiuojame ir išrašome pažymą APVAI.  Pažymoje nurodome kaip pasiekti pastato B klasę ir sutaupyti ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo, modernizavimo.

  Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

  Užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą

  Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;

  Užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą

  Kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;

  Parduodant ar išnuomojant pastatus

  Tai yra jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas – tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu ir paskelbtu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę;
  4. didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos.

  Pas mus, energinio naudingumo sertifikatas paskaičiuojamas ir įregistruojamas greitai, vidutiniškai per 2 dienas.

  Pastatų sertifikavimas visoje Lietuvoje

  Tag: Energetinio naudingumo pastatų sertifikavimas Alytuje, Energetinio naudingumo sertifikavimas Druskininkuose, Energetinio naudingumo sertifikavimas Dzūkijoje, Sertifikatas Varėnoje, Sertifikatas Alytuje, pastatų sertifikavimas druskininkuose, šilumos sertifikatas, šiluminis sertifikatas, energetinis sertifikatas, šildymo sertifikatas
  energetinio naudingumo sertifikatas internetu energetinio sertifikavimo paslauga energetinis sertifikatas energetinis sertifikavimas Lietuvoje energinis sertifikatas pastatu sertifikatas pigiausias energetinis sertifikavimas pigiausias sertifikatas sertifikatas sertifikatas internetu sertifikatas kuponas sertifikato klase sertifikavimas Alytuje sertifikavimas internetu sertifikavimas Klaipėdoje sertifikavimas Panevėžyje sertifikavimas Vilniuje sertifikavimo paslaugos sertifikuoti internetu

  Call Now Button